HENGER DU MED?

Publisert av Hotspots Espen den

Digitalisering og utvikling av ny grensesprengende teknologi gjør at endringer skjer i et stadig økende tempo. Det berører ikke bare aktører innen næringslivet, men også privatpersoner som alle bør være omstillingsdyktige i forhold til endringene som skjer.

Vi leser til stadighet om folk som er bekymret over denne utviklingen, og da særlig med tanke på hvordan jobbmarkedene vil endre seg, og det at teknologi vil sørge for at mange jobber forsvinner. I historisk sammenheng har man sett at teknologiske nyvinninger har sørget for at varer og tjenester har blitt billigere og lettere tilgjengelig. Dette har dermed medført større etterspørsel og økt sysselsetting. Bekymringen burde da heller vært rettet mot mangelen på kompetanse for de fremtidige jobbene innen disse feltene, da vi tror mange av utfordringene heller vil ligge der.

NYE SPILLEREGLER

Med digitalisering av produkter og tjenester følger endringer i konkurransereglene innen flere bransjer, mye på grunn av at den logikken som er knyttet til industriell økonomi er ganske annerledes enn hos den digitale økonomien. Selv om mekanismene som styrer den digitale økonomien er mange av de samme som i industriell økonomi, er det likevel såpass store forskjeller at dynamikken i forretningslogikken endres. Dette kan innebære at verdikjeder forkortes ved at kostnader knyttet til  distribusjon eller arbeidskraft reduseres eller i noen tilfeller fjernes helt, og på denne måten øker fortjenesten.

INCREASING RETURNS

Det er da fenomenet som kalles increasing returns inntreffer, altså økende utbytte. Når utbytte øker på denne måten, får man et økonomisk spillerom som gjør at man kan holde prisen til sluttbruker lave. Da må eventuelle konkurrenter som tilbyr samme tjeneste legge seg på samme nivå i pris eller lavere for å beholde kundene sine. Her presses markedet og synlighet har derfor aldri vært viktigere.

Vi i Hotspots bruker mye tid på å følge med på hva som skjer av utvikling og nye løsninger i markedet. Dette gjør at vi hele tiden ser muligheter for nye og enkle måter å jobbe på, som igjen bidrar til at vi kan presse ned prisene på digitale tjenester. Den siste måneden har vi testet en ny løsning for produksjon av videoannonse til f. eks Facebook. Denne løsningen er basert på arkivmateriale, og gjør at vi kan produsere profesjonelle videoannonser til en brøkdel av prisen en slik film vanligvis koster. For oss er dette increasing returns i praksis; kostnaden for oss er lavere og derfor kan vi selge tjenesten til sluttbruker for en lavere pris.

Følg med fremover – vi lanserer snart videoannonser som et eget produkt på hjemmesiden vår!